سبد خرید

بررسی کتاب اهرم های کنترل استراتژی؛ رابرت سایمونز

خرید کتاب اهرم های کنترل استراتژی | نوشته ی رابرت سایمونز

کتاب های اهرم های کنترل استراتژی نوشته ی رابرت سایمونز توسط نشر دفتر پژوهش های فرهنگی منتشر شده است. این کتاب تئوری جدید و جامعی را برای کنترل استراتژی سازمان ها ارائه می کند. طی دو دهه گذشته، اقتصاددانان و نظریه پردازان مدیریت، انرژی بسیار زیادی را به درک شکل گیری استراتژی در بازارهای رقابتی تخصیص داده اند. آن ها تکنیک هایی را برای تحلیل مزیت نسبی اقتصادی محصولات متفاوت ایجاد کردند اما توجه نسبتا اندکی به درک چگونگی پیاده سازی و کنترل استراتژی ها داشتند.

اهرم های کنترل استراتژی به قلم رابرت سایمونز نام کتابی است که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم، که به روشی کاربردی اصول اولیه این استراتژی و ابزار مرتبط با مدیریت آن را توضیح می دهد.

مدل اهرم کنترل چیست؟

برای بسیاری از سازمانها، از اهمیت بالایی برخوردار است که بین مدیریت و کنترل سازمان تعادل برقرار شود. به طور خلاصه این سیستم کنترل مدیریت یا MCS است. این اقتصاددان آمریکایی و پروفسور هاروارد، رابرت سایمونز بود که با معرفی به اصطلاح اهرم های کنترل (LOC) در کتاب خود در سال ۱۹۹۵، گام مهمی در این امر برداشت. مدل اهرم کنترل شامل چهار ابزار است که می تواند به عنوان یک اهرم برای کنترل بهتر سازمان عمل کند. سایمونز به طور خاص بر فعالیتهایی که برای دستیابی به اهداف استراتژیک این سازمان متمرکز شده است، متمرکز شد. MCS و LOC نه تنها به معنای تغییر رفتار، بلکه برای اجرای تغییرات استراتژیک هستند.

اهداف و رفتار

مدل اهرم کنترل با دو عنصر “اهداف” و “رفتار” مشخص می شود. اول از همه، یک سازمان باید هدفی را دنبال کند که قابلیت پیگیری داشته باشد و آن را مستقیماً به تجارت اصلی مرتبط کند. علاوه بر این، رفتار کارکنان بسیار مهم است. از این گذشته، باید در اهداف تعیین شده، شرکت سهیم باشد. این چهار اهرم فاکتورهای کنترلی هستند که سازمان را با توجه به اهداف و رفتارهای ذکر شده در تعادل نگه می دارند. با این حال، مدل اهرم کنترل فرض می کند که اهداف این سازمان ممکن است در نتیجه تغییرات استراتژی تغییر کند. سازمان بخشی از محیط خود است و این محیط قطعاً می تواند بر آن تأثیر بگذارد به گونه ای که یک سازمان مجبور شود استراتژی خود را تغییر دهد. مدل اهرم کنترل در این امر نقش تعاملی دارد و می تواند در تغییر استراتژی نقش داشته باشد.

اهرم های کنترل-بیزبوک-تعادل

تعادل

چهار اهرم سازمان را در تعادل نگه می دارند. وقتی یک اهرم “سنگین تر” شود، سازمان در این جهت کج می شود و تعادل خود را از دست می دهد. بنابراین باید به همه اهرم ها توجه جدی شود تا تعادل استراتژیک سازمان کنترل شود. به گفته سایمونز، همه چیز در مورد مدیریت تنش بین آزادی و محدودیت، اجازه و مسئولیت پذیری، مدیریت از بالا به پایین و خلاقیت، آزمایش و کارآیی است. تمام این مناطق از تنش را می توان در چارچوب مدل اهرم کنترل یافت، تا زمانی که بین این چهار اهرم تعادل برقرار شود.

به عنوان مثال، سازمانی با بیش از حد بسیاری از سیستم های مرزی فرصت های خاصی را از دست خواهد داد و بیش از حد روی قوانین و رویه ها تمرکز می کند. یک سازمان با تأکید بیش از حد بر سیستم های اعتقاد، خطر از دست دادن شهرت خود را به خطر می اندازد زیرا کارمندان به عنوان بخشی از سازمان رفتار نمی کنند و به درستی نماینده آن نیستند. در همه این موارد لازم است که تعادل خوبی پیدا شود. هر چهار اهرم در زیر توضیح داده شده است:

۱-سیستم های کنترل تشخیصی

این اهرم برای بررسی اینکه سازمان با برنامه استراتژیک مطابقت دارد یا خیر؟ کنترل هایی برای اطمینان از عملکرد همه جانبه از جمله شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، بازده سرمایه گذاری (ROI) و ارقام سه ماهه وجود دارد. روال ها و رویه های رسمی مبتنی بر اطلاعات برای حفظ و یا تغییر فعالیت های سازمانی در حال انجام است. با استفاده از بودجه و سیستم های مدیریت پروژه، مدیران مسئولیت پذیر و نظارت بر خروجی ادارات و تقسیمات آنها انجام می شود. هر لایه مدیریت می داند نیازهای لازم برای برآورده شدن چیست. عملکرد خوب پاداش می گیرد و کنترل آن واضح است.

۲-سیستم های کنترل تعاملی

اینها مشاوره رسمی با هدف دستیابی به ایده ها و استراتژی های جدید است. تمرکز بر نوآوری است تا به طور بالقوه به عدم قطعیت های استراتژیک بپردازد و استراتژی را تغییر دهد. این اهرم نتیجه ارتباط دائمی بین مدیریت ارشد و سایر لایه های مدیریت است. به این ترتیب، هر لایه سلسله مراتبی می داند چه اتفاقی می افتد و آیا هنوز استراتژی انتخاب شده دنبال می شود. این سازمان با هوشیاری نسبت به محیط زیست می تواند با موفقیت به تغییرات پاسخ دهد. با این حال، به گفته سایمونز، به محض اینکه کنترل تعاملی آتش سوزی را آغاز کرد، به تدریج به استراتژی اضطراری تبدیل می شود و این خطر بوجود می آید که مردم چشم خود را از تجارت اصلی بردارند.

۳-سیستمهای اعتقادی

در مدل اهرم کنترل، این اهرم جهت را تعیین می کند و مربوط به رسالت و چشم انداز سازمان است. این مأموریت باید اطمینان حاصل کند که هر کس در سازمان دارای انگیزه ذاتی کافی برای بیان ارزش های سازمان است. در حالی که سیستم های کنترل عیب یابی و تعاملی عمدتاً بر اهداف متمرکز هستند  باورها و سیستم های مرزی بر رفتار کارکنان متمرکز می شوند. سیستم های اعتقادی باید کارمندان را تشویق کنند که به دنبال فرصت های سازمان باشند. وفاداری آنها را می توان با تحریکات بیرونی در قالب پاداش های پولی از طریق اهداف و پاداش ها پاداش داد. هدف این است که همه افراد درون سازمان بتوانند رفتار مورد نظر خود را نشان دهند. سیستم های اعتقادی، ارزش های اساسی، معیارها و عقاید سازمان را تدوین می کند. این تا حدودی مربوط به فرهنگ سازمانی است.

۴-سیستم های مرزی

این اهرم روی مرزهایی که هر کارمند باید کار کند تمرکز دارد. این قوانین شامل قوانین رفتاری، الزامات رسمی، رویه ها و محدودیت ها، از جمله مجازات های معتبر است که در صورت لزوم قابل اعمال است. همه این استانداردهای رسمی رفتار کارمندان را محدود کرده و آنها را راهنمایی می کنند. این مربوط به انواع کد رفتار است که می تواند از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال، برای جلوگیری از رفتار غیرقابل قبول، به عنوان مثال دستورالعمل های قانونی و اخلاقی فکر کنید. همه کارمندان همچنین باید بدانند که انتشار کدام اطلاعات مشتری حساس به حریم خصوصی ممکن است یا نه.

معرفی کتاب جنگل استراتژی | کارآفرینی در قالب یک مکتب

کتاب جنگل استراتژی نوشته ی هنری مینتزبرگ و بروس آلستراند به همراه ژورف لمپل توسط نشر جاجرمی نوشته شده است. استراتژی یا راهبرد به معنای عام عبارت است از خط مشی یا برنامه ای که برای رسیدن به هدفی خاص اتخاذ می شود. این واژه در مباحث مدیریتی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اتماعی و… کاربرد بسیار متداولی دارد. به عنوان یکی از عتاصر مهم مرتبط با مدیریت مطرح بوده و اساس تصمیم گیری های مدیریتی محسوب می شودف به طوری که نمی توان آن را جدای از مدیریت پنداشت.

رویکرد اضطراری

کل چارچوب اهرم های کنترل استراتژی براساس یافتن تعادل مناسب در یک سازمان است. این قوانین شامل قوانین رفتاری، الزامات رسمی، رویه ها و محدودیت ها، از جمله مجازات های معتبر است که در صورت تجاوز بیش از حد قابل اعمال است. سایمونز همچنین نشان می دهد که همیشه پیوندی با این محیط وجود دارد. به اصطلاح “رویکرد سهمیه” بیان می کند که شش عامل وجود دارد که می توانند روی آن تأثیر بگذارند:

  • محیط خارجی، که می تواند منجر به تغییرات (غیر) قابل پیش بینی شود.
  • فناوری، که به طور فزاینده ای پیچیده و به سرعت در حال تغییر است.
  • ساختار سازمانی، که اغلب توسط خود یک سازمان تعیین می شود، اما در صورت تمرکز، استقلال تقسیمات را کاملاً از بین می برد. در نتیجه، اختیارات و مسئولیتها به طور متفاوتی طبقه بندی می شوند.
  • دامنه، که در سازمان های بزرگ به فاصله بیشتر بین ادارات منجر می شود و حفظ همه اهرم ها در تعادل دشوارتر می شود.
  • استراتژی، که منجر به نوع خاصی از استراتژی رقابتی می شود ، که در آن استقرار اهرم های مختلف می تواند تغییر کند.
  • فرهنگ، که بویژه در سیستم های اعتقاد نقش عمده ای دارد و می تواند تأثیر عمده ای بر تعادل درون سازمان داشته باشد. یک فرهنگ متمرکز بر مردم دارای اولویت های دیگری نسبت به یک فرهنگ متمرکز بر نتایج است.

مثال های عملی اهرم های کنترل استراتژی

یک شرکت بزرگ بیمه بر روی فرآیندهای شفاف تجارت تمرکز دارد. این منطقی است زیرا مراحل و مقررات توسط قانون تعیین می شوند. کارمندان دارای مهارت و دانش خوب در هر سطح اشتغال دارند. فرهنگ نتیجه گرا است. چارچوب مدل اهرم کنترل برای هر چهار اهرم به شرح زیر است:

سیستم کنترل تشخیصی

شرکت بیمه تمرکز خود را بر روی سودآوری متمرکز کرده است و توجه دارد که آیا طبق استاندارد های کیفی کار می کند یا خیر. این سازمان توسط دولت حسابرسی می شود و باید مطابق با استانداردها و قوانین وضع شده کار کند. اگر بیش از حد بر این موضوع تأکید شود ، تعادل از بین می رود.

سیستم های کنترل تعاملی

این نقش عمده ای دارد. محیط خارجی به سرعت در حال تغییر است و منجر به قوانین مختلف می شود. همچنین فناوری از اهمیت بیشتری برخوردار می شود ، با این نتیجه کار های زیادی در سطح عملیاتی با اتوماسیون انجام می شود.

سیستمهای اعتقادی

هر کارمند می داند شرکت برای چه چیزی ایستاده است و این را به مشتریان ابلاغ می کند. وقتی مشاغل با اتوماسیون در معرض خطر قرار می گیرند ، این احتمال وجود دارد که کارمندان کمتر انگیزه داشته باشند و دیگر به عنوان نماینده واقعی سازمان عمل نکنند.

سیستم های مرزی

کلیه خط مشی ها و رویه هایی که کارمندان ملزم به رعایت آن هستند شامل قوانینی است که توسط شرکت بیمه تنظیم شده است. با این وجود، آنها همچنین ملزم به حفظ محرمانه بودن در رابطه با اطلاعات مشتری هستند. به محض اینکه سازمان اتوماسیون را پیاده سازی می کند، اما به منافع کارکنان توجه کافی نمی کند، آئین نامه رفتار به خطر می افتد، و این احتمال وجود دارد که کارمندان آن را جدی نگیرند.

اهرم های کنترل استراتژی-بیزبوک-نویسنده رابرت سایمونز

نویسنده

رابرت سایمونز، مدیر امور بازرگانی در دانشکده بازرگانی هاروارد است. در طول ۳۰ سال گذشته، سایمونز دوره های حسابداری، کنترل مدیریت و اجرای برنامه استراتژی را در هاروارد تدریس کرده است. همچنین سایمونز یک اپلیکیشن جدید و آنلاین با نام (Tool Optimization Design Design (JDOT تهیه کرده است که بصورت رایگان از انتشارات دانشکده بازرگانی هاروارد در دسترس است. از این ابزار می توان برای طراحی و یا آزمایش طراحی هر شغل در هر سازمان استفاده کرد.

تحقیقات مداوم سایمونز در مورد رابطه بین استراتژی و کسب و کار، طراحی سازمان و سیستم های کنترل مدیریت در ژورنال هایی مانند دانشکده بازرگانی هاروارد، سرمایه داری و جامعه، بررسی مدیریت اسلون، مجله مدیریت استراتژیک، حسابداری و سازمان ها منتشر شده است. سایمونز به عنوان مشاور بسیاری از شرکت ها در مورد موضوعات مربوط به اجرای استراتژی، طراحی سازمان، اندازه گیری عملکرد و کنترل استراتژیک خدمت کرده است.

حالا نوبت شماست

آیا مدل اهرم های کنترل استراتژی را تشخیص می دهید؟ به نظر شما عوامل موفقیت برای کنترل بهتر سازمان و دستیابی به اهداف استراتژیک چیست؟ آیا راهنمایی یا نظری دارید؟ما در بیزبوک بی صبرانه منتظر دیدگاه های شما هستیم…

بیزبوک

دربارۀ نویسندۀ مطلب: بی‌تا براتی ؛ فارغ‌التحصیل ارشد بازاریابی، مشاور و مترجم کتاب رهبری اقیانوس آبیبیتا براتی کتاب کفش باز

سال‌ها بود علی‌رغم میل باطنی‌ام، از کتاب فاصله گرفته بودم…سال‌ها بود کم می‌خواندم یا بهتر بگویم برای دلم مطالعه می‌کردم؛ تا اینکه بیزبوک مرا فرا خواند؛ و اکنون اینجایم: من بی‌تا هستم؛ کتاب می‌خوانم و دانسته‌هایم را با شما قسمت می‌کنم 💡

چاپ مقالات مخاطبین در بیزبوک

اگر شما هم درباره کتاب اهرم های کنترل استراتژی مقاله ایی نگارش نموده اید که می‌تواند برای دیگران مفید باشد؛ می‌توانید آن را در بیزبوک به‌نام خودتان منتشر نمایید. برای هم‌رسانی مطالب از طریق ایمیل info@bizbooks.ir منتظرتان خواهیم بود.

علاوه بر این مقاله، شما می‌توانید در بخش مقالات بیزبوک و همچنین بررسی کتاب در مورد کتاب های بیشتری بخوانید و بدانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری ...
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ لطفا نام کاربری یا رمز عبور خود را وارد کنید. پس از آن یک لینک بازیابی رمز عبور در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.
We do not share your personal details with anyone.