سبد خرید

بررسی کتاب نوآفرینی؛ آدام گرانت

خرید کتاب نوآفرینی | دنیا را با خودتان سازگار کنید کتاب نوآفرینی نوشته ی آدام گرانت توسط نشر آریانا قلم منتشر شده است. کتابی است که به بررسی روان شناسانهبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...