سبد خرید

بررسی کتاب شدن | میشل اوباما

نویسنده کتاب بانوی اول آمریکا و همسر باراک اوباماست… زنی بسیار قوی و اهل شیکاگو… متولد ۱۹۶۴ و از خانواده ی فقیر است، او میشل اوباماست که اکنون مسیر زندگیبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...