سبد خرید

بررسی کتاب پنجمین فرمان

خرید کتاب پنجمین فرمان – خلق سازمان یاد گیرنده کتاب پنجمین فرمان نوشته ی پیتر سنگه توسط نشر سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است. این کتاب تلاشی است در جهتبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...