سبد خرید

بررسی کتاب همه بازاریاب ها دروغگو هستند | ست گودین

ست گودین در چرایی نوشتن کتابی به نام همه بازاریاب ها دروغگو هستند خاطرنشان کرد که در حقیقت ، این کتاب را باید به نام همه بازاریاب ها داستان فروشبیشتر بخوانید...

بررسی کتاب پیروزی در فروش های پیچیده

خرید کتاب پیروزی در فروش های پیچیده | مذاکرات تجاری کتاب پیروزی در فروش های پیچیده نوشته ی جمعی از نویسندگان نوشته که توسط نشر سیته منتشر شده است. اینبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...