سبد خرید

بررسی کتاب کِی ؛ راهنمای عملی دنیل پینک برای زمان بندی عالی

از دیرباز تا به امروز زمان نقشی کلیدی در تمامی ادوار داشته و بشر از دوران پارینه سنگی تاکنون سعی در تطبیق دادن خود با آن کرده است. کِی چهبیشتر بخوانید...

بررسی کتاب ۱۲ قانون برای زندگی | نوشدارویی برای بی نظمی

جردن بی پیترسون روانشناس مشهوری است که آموزه هایش را در کتاب ۱۲ قانون برای زندگی در قالب داستان بیان می کند و به مسائلی پرداخته که در عین سادهبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...