سبد خرید

بررسی کتاب بازیکن تیمی ایدئال | پاتریک لنسیونی

در بررسی کتاب بازیکن تیمی ایدئال در ابتدا باید بگویم که مدیریت منابع انسانی یکی از پیچیده ترین مسئولیت های یک رهبر است. از استخدام گرفته تا ارزیابی عملکرد ،بیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...