سبد خرید

بررسی کتاب بازاریابی حسی

خرید کتاب بازاریابی حسی | نوشته ی برتیل هولتن کتاب بازاریابی حسی نوشته ی برتیل هولتن و نیکلاس براوئوس به همراه مارکوس وان دایک توسط نشر بازرگانی منتشر شده است.بیشتر بخوانید...

بررسی کتاب پیروزی در فروش های پیچیده

خرید کتاب پیروزی در فروش های پیچیده | مذاکرات تجاری کتاب پیروزی در فروش های پیچیده نوشته ی جمعی از نویسندگان نوشته که توسط نشر سیته منتشر شده است. اینبیشتر بخوانید...

در حال بارگذاری ...